Ceník služeb

Vyšetření zraku
500 Kč

Časová náročnost:
30 minut

Anamnéza, kontrola a stanovení dioptrií, měření dioptrií na přístroji DNEye scanneru, stanovení dioptrií do dálky, na čtení, na počítač, stanovení prizmatické korekce.

Aplikace kontaktních čoček
850 Kč

Časová náročnost:
60 minut

Kontrola předního segmentu oka, měření na přístroji DNEye scanneru, stanovení dioptrií, aplikace zkušební kontaktní čočky, zaučení péče, vyhodnocení aplikace.

Kontrola nositele kontaktních čoček
300 Kč

Časová náročnost:
30 minut

Kontrola dioptrií, objednání zkušebního páru, kontrola usazení čočky, vyhodnocení aplikace.